Závěrečná zpráva k projektu „Posilování finanční gramotnosti pražských seniorů“ v roce 2013

Asociace občanských poraden v období projektu říjen – prosinec 2013 poskytovala prostřednictvím svých čtyř členských pražských občanských poraden poradenství v dluhové problematice. Pražské občanské poradny měly díky projektu rozšířenou kapacitu poradenství občanům v tématech souvisejících s dluhy: práva a povinnosti věřitele, práva a povinnosti dlužníka, insolvenční zákon, osobní a rodinný rozpočet a exekuční řízení.

Závěrečná zpráva ke stažení zde:
Závěrečná zpráva k projektu „Posilování finanční gramotnosti pražských seniorů