Skip to main content

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností na rok 2018

Senioři mají např. relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Značná část seniorů se v souvislosti s odchodem do důchodu dostává do finanční tísně, přičemž většinou nemá možnost tento stav zlepšit vlastní výdělečnou činností. Tento fakt se pak negativně odráží např. v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo úvěrů a roztočení dluhové spirály. Velký problém pro seniory představují stále také nekalé obchodní praktiky, neboť právě na tuto ohroženou skupinu se zaměřují nekalí prodejci.

Tato cílová skupina, především pak starší senioři, se většinou neumí bránit manipulaci, nátlaku, ponižování a agresi ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci ze strany rodinných příslušníků. A tak problematika exekucí seniory zasahuje také v případech zadlužení některého z členů jejich rodiny. V obavě před exekutorem senioři často raději platí dluhy za své děti, vnuky apod., čímž se sami dostávají do komplikované sociální situace.

Aby bylo dodržování lidských práv účinné, musí sami senioři znát svá práva a rozeznat špatné zacházení ze strany rodiny či širší veřejnosti. Ke zvýšení ochrany práv seniorů je proto nezbytné posílit jejich samostatnost a zvýšit informovanost o možnostech obrany a vymahatelnosti jejich práv.

 

Hlavní cíle projektu:

1) Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům aktivní podporu  v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství, které bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.

2) Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi seniory prostřednictvím provozování internetové poradny, zpracování databáze nejčastějších dotazů a odpovědí, sestavování návodů k řešení typických problémových situací.

Tato databáze nejčastějších otázek a odpovědí bude distribuována formou emailu. Databáze bude sledovat zejména rovinu aktivního poradenství formou zajištění informací, které budou pomáhat seniorům při řešení problémů spojených s porušováním jejich lidských práv a důstojnosti (v tématech předlužení, bydlení, důchodového zabezpečení, soužití a konfliktů v rodině). K databázi bude zorganizováno školení pro poradce, které bude zaměřeno na nejčastěji řešené problémy v poradenských organizacích se seniory.

V rámci realizace projektu bude celkově podpořeno minimálně 5 000 osob z cílové skupiny seniorů.

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Místo realizace projektu:  Praha, Brno, Rokycany, Šumperk, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Vsetín, České Budějovice, Čáslav, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Most, Opava, Jihlava, Valašské Meziříčí

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Projekt Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.