Skip to main content

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2021

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají, díky čemuž získají přehled o možnostech řešení své stávající situace- rady a informace při řešení složitých životních situací, orientování se v každodenní záplavě informací, usnadnění komunikace s úřady, institucemi, řešení finanční problematiky apod.

Ze zpětných vazeb občanských poraden rovněž vychází, že senioři  často potřebují rady zejména z hlediska občanského, rodinného, bytového, majetkového práva, dědictví a dále při řešení vztahů mezi nájemci a majiteli bytů. Právě těmto poznatkům z praxe je  projekt přizpůsoben, aby co nejlépe dokázal uspokojit "zakázku" seniorů.

 

Hlavní cíle projektu:

  • Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům aktivní podporu v oblasti ochrany jejich lidských práv. Senioři mají malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci druhých schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství v zapojených poradnách, které bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.
  • Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi seniory prostřednictvím provozování internetové poradny, zpracování databáze nejčastějších dotazů a odpovědí v oblasti manželství a úpravy případných následných vztahů.

 Abychom naplnili uvedené cíle, vytýčili jsme si za si úkol podpořit minimálně 5 000 osob z cílové skupiny seniorů. 

Zaměření projektu vychází také ze statistických údajů poskytovaných členskými poradnami skrze statistický nástroj eQuip, ze kterého vyplývá, že 61% klientů občanských poraden jsou právě senioři. Nejvíce dotazů řešili senioři v oblasti: Občanské soudní řízení a jeho alternativy, Problematika zadlužování občanů a Občanskoprávní vztahy. 

 

V tomto projektu jsou v roce 2021 zapojeny poradny:

 

Databáze dotazů a odpovědí v oblasti manželstvíke stažení ZDE

Leták k projektu je stažení  ZDE 

 

mpsv logo

 Projekt  realizuje Asociace občanských poraden za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“