Skip to main content

K záchraně lidského osudu mnohdy stačí jen málo, říká Tereza Ševčíková o Občanské poradny ve Valašském Meziříčí

„Žena ve střeních letech vyhledala služby naší občanské poradny v okamžiku kdy od soudu obdržela návrh na výpověď nájmu z bytu z důvodu neplacení nájemného. Působila zmateně a nekompetentně. Zjistili jsme, že se stará o nemocného syna, což ji velmi tíží psychicky i finančně, ale podle vlastních slov nájemné platí. Ukázala nám dokonce igelitovou tašku plnou uhrazených složenek.“

„Tak začíná jeden z mnoha příběhů, se kterými se setkáváme dnes a denně“, říká Tereza Ševčíková, vedoucí občanské poradny Pod křídly ve Valašském Meziříčí. Občanské poradny jsou bezplatným zařízením sociálních služeb, kde je klientům poskytováno odborné sociální poradenství, a to celkem v osmnácti oblastech. Ponejvíce jde o dluhovou problematiku, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení nebo právě bydlení.

„Naším cílem je, aby lidé zbytečně netrpěli neznalostí svých práv a díky informacím a naší pomoci se jim podařilo řešit svou nepříznivou situaci, případně aby uměli této situaci předcházet“, pokračuje Ševčíková. Kromě toho, že se poradci pravidelně vzdělávají a seznamují s nejnovější legislativou, musí uživatelům poraden umět poskytnout i emoční a psychickou podporu. A právě tak tomu bylo i ve výše uvedeném příběhu.

„Paní byla vystrašená, bála se, že i s nemocným synem skončí na ulici. Nakonec se ukázalo, že nájem skutečně platila, ale neuváděla variabilní symbol. Platba tak nebyla ztotožněna. Pomohli jsme klientce sepsat vyjádření k soudu a současně požádali správce bytu, aby platby dohledal. Správce pak skutečně potvrdil uhrazené platby a vlastník bytu výpověď z nájmu vzal zpět“, dokončuje příběh se šťastným koncem Ševčíková.

Aby mělo odborné poradenství smysl, nemělo by být zaměřeno jen na jednorázovou radu, ale na dlouhodobější sociální práci. Občanská poradna pak s klientkou pracovala ještě dva roky. Ta začala navštěvovat odborného lékaře, vznikl jí nárok na invalidní důchod 3. stupně, získala stabilní finanční zajištění a opět začala „normálně“ fungovat. I díky přispění pracovníků občanských poraden se tak podařilo „zachránit“ jeden lidský osud.

Kontakt:
Hynek Kalvoda
předseda výboru
Asociace občanských poraden, z.s.
Sabinova 3
130 00 Praha 3
Tel. 777 257 568