Skip to main content

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

 

Manipulace v mezilidských vztazích, šikana a týrání jsou velice citlivá témata, zvláště týká-li se to seniorů. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem. Senioři se často stydí přiznat si manipulaci, šikanu nebo týrání z důvodu, že se mnohdy jedná o rodinné příslušníky. Často se proto domnívají, že se nemohou bránit či dokonce se ani nechtějí bránit. Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti. Tím, že se v projektu senioři naučí toto nepřípustné chování a špatné zacházení správně a hlavně včas rozpoznat a získat informace, kam se mohou obrátit pro pomoc, mohou si v životě ušetřit hodně bolesti a trápení. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem.

Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti.

Cílem projektu je podpořit celkem 120 seniorů 60+, včetně seniorů se zdravotním postižením, žijících na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně. Zvláště ohroženou skupinou seniorů jsou ti, kteří se v důsledku rychlých změn životního stylu nebo svého zdravotního stavu stávají závislými na pomoci svého okolí. Jedná se o osoby, které žijí většinou osaměle nebo v ústavní péči. Tato cílová skupina, především starší senioři, se většinou neumí bránit manipulaci, nátlaku, ponižování, agresi, týrání a šikaně ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci a šikaně ze strany rodinných příslušníků, ke kterým mají citový vztah. Senioři se zdravotním postižením kromě toho musí čelit mnoha překážkám, které je více či méně diskriminují a omezují při integraci do společnosti.  Z těchto důvodů je třeba zaměřit se v oblasti osvěty a lepší informovanosti právě na tuto zranitelnou skupinu.

Projekt je spolufinancován za pomoci grantu MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020.

Praha logo

                                                                                                                                                                                                                                 V Praze 1. 6. 2020

pozvánka na seminář