Skip to main content

Tisková zpráva Asociace občanských poraden- Milostivé léto- šance pro dlužníky

 • Zákonem 286/ 2021 Sb., byla provedena novela exekučního řádu a občanského soudního řádu.
 • Tento zákon přináší jedinečnou a neopakovatelnou šanci dlužníkům, kteří mají tzv. veřejný dluh, kdy jim značná část takového dluhu může být prominuta v rámci „milostivého léta“.
 • Jak tedy dosáhnout prominutí dluhu?
 • Dlužníci musí v období od 28.10. 2021 do 28.1. 2022 na veřejném dluhu, který je vymáhán soudním exekutorem, uhradit jistinu a náklady ve výši 750 Kč + DPH (celkem 907, 50 Kč) a od placení příslušenství dluhu bude osvobozen. Totéž platí, pokud by případně jistina a 750 Kč + DPH byly již v exekuci vymoženy k 28. 10. 2021.
 • Co je to veřejný dluh?
 • Jedná se o dluh vůči těmto subjektům:
 • a) Česká republika,
 • b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • c) státní příspěvková organizace,
 • d) státní fond,
 • e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • f) dobrovolný svazek obcí,
 • g) regionální rada regionu soudržnosti,
 • h) příspěvková organizace územního samosprávného celku = např. dopravní podniky, školy…,
 • i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • k) státní podnik nebo národní podnik,
 • l) zdravotní pojišťovna,
 • m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
 • Pokud tedy uhradí dlužník v období milostivého léta jistinu dluhu a zákonem stanovené náklady, bude od placení příslušenství dluhu rozhodnutím soudního exekutora osvobozen. Řada dlužníků tak může docílit ukončení exekučních řízení a splacení dluhu, který je velmi často navyšován právě o příslušenství.
 • Pomoc s řešením dluhů a rady, jak využít „milostivé léto“, poskytují bezplatně občanské poradny sdružené v Asociaci občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz ).

 

V Praze dne 25.10.2021

 

Kontakt:
Mgr. Hynek Kalvoda
Asociace občanských poraden, z.s.
Sabinova 3
130 00 Praha 3
Tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.