Zvuková nahrávka z konference Sociální práce a lidská práva

Zde si lze stáhnout audionahrávku z konference s názvem SOCIÁLNÍ PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA, kterou pořádal Výbor pro sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden a VŠZaSP sv. ALŽBĚTY dne 31. 5. 2022 od 9:00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR.

Tématem konference bylo především respektování lidské důstojnosti a lidských práv v sociální práci, lidská práva očima klientů občanských poraden nebo etická dilemata sociálních pracovníků v oblasti lidských práv. Konferenci zahájila Mgr. Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu PČR. Dále zde vystoupili zástupci vládního i nevládního sektoru z České a Slovenské republiky. Za české Ministerstvo práce a sociálních věcí to byla Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb a dále PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání. O prevenci špatného zacházení v činnosti ombudsmana hovořila Mgr. Petra Zdražilová, asistentka zástupkyně Veřejného ochránce práv. Za slovenskou stranu se o své zkušenosti podělil například ThDr. Andrej Mátel, PhD. z Implementačné agentúry MPSVR SR nebo doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Praktické zkušenosti ze sociální práce za neziskový sektor prezentoval například  Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden nebo PhDr. Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby a Tereza Ševčíková, vedoucí Občanské poradny Valašské Meziříčí. Konferenci se svým příspěvkem zakončila Simona Bagarová na téma Spokojený pečovatel = spokojený klient.

Odkaz na nahrávku ZDE