Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlen

Vyúčtování služeb spojených s bydlením je zákonnou povinností pronajímatele bytu, přesto však občanské poradny řešily řadu případů, kdy pronajímatel odmítal vystavit vyúčtování služeb spojených s bydlením, což v minulosti vedlo až k přerušení výplaty či odnětí příspěvku na bydlení z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Novela zákona o státní sociální podpoře problém s dokládáním vyúčtování odstranila. Od 1. července 2022 příjemce příspěvku na bydlení již vyúčtování služeb spojených s bydlením předkládat nemusí.

Zákon sice pronajímatelům ukládá povinnost vyúčtovat řádně a včas zálohy na služby spojené s bydlením, praxe však je mnohdy úplně jiná, říká předseda výboru AOP Hynek Kalvoda a svá slova ilustruje případem z jedné občanské poradny AOP. Klientce v pronájmu pronajímatel předkládal vyúčtování služeb déle než po třech měsících, jak mu ukládá zákon, a to ještě bez zákonných náležitostí s evidentně nereálným vyčíslením. I přesto jej Úřad práce uznával a příspěvek na bydlení vyplácel. V květnu letošního roku dávkový specialista Úřadu práce klientce oznámil, že pokud vyúčtování nepředloží, bude výplata dávky přerušena. Jedná se o samoživitelku se třemi dětmi, z nich jedno má zdravotní postižení, paní pobírá 8 tisíc měsíčně, bez kterých by absolutně nevyžila.

„V občanské poradně jsme paní vysvětlili její zákonná práva a pomohli jí sepsat výzvu pronajímateli k předložení řádného vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021. Odezva byla nulová, nakonec jsme s paní odesílali celkem tři výzvy, aniž by pronajímatel jakkoli reagoval,“ říká Kalvoda a pokračuje: „Doporučili jsme proto klientce, aby požádala o pomoc přímo Úřad práce, který jako správní orgán může učinit písemnou výzvu pronajímateli ke splnění povinnosti. Úřad však pouze telefonicky vyzval pronajímatele ke splnění povinnosti, a když tak přes svůj slib neučinil, klientce výplatu příspěvku na bydlení přerušili, a to i přesto, že prokazatelně pronajímatele 3x písemně vyzývala k předložení toho vyúčtování a domáhala se součinnosti Úřadu práce.“

V rámci poradenství klientce v občanské poradně pomohli sepsat koncept žaloby na předložení řádného vyúčtování služeb za rok 2020 a 2021 spolu s žádostí o stanovení bezplatného advokáta. Žaloba je nyní podána u soudu. Teprve na konci srpna 2022 přišlo od právního zástupce pronajímatele klientce vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021, kdy nedoplatek na službách má údajně činit 38.000 Kč, aniž by vyúčtování mělo zákonné náležitosti. I přesto byl Úřadem práce příspěvek zpětně klientce proplacen. Případ podle Kalvody ukazuje, že sebelepší zákon nemusí v ochraně nájemníků stačit a v daném případě   vede k odepření pomoci osobě, která byla a stále je v krajní nouzi.

„Zrušení povinnosti předkládat vyúčtování služeb spojených s bydlením jako podmínku pro výplatu příspěvku na bydlení, je důležitým krokem k tomu, aby příspěvek plnil svůj účel bez zbytečné byrokracie, která na žadatele kladla nároky, jejichž splnění často nebylo v jejich silách a úředníci je stejně kontrolovaly jen formálně,“ uzavírá Kalvoda.

 

15.9.2022

Kontakt:
Hynek Kalvoda
Asociace občanských poraden, z.s.
Sabinova 3
130 00 Praha
Tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.