Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Stále více lidí žádá o příspěvek na bydlení

Rostoucí náklady na bydlení, které souvisejí se zvyšováním cen energií a nájmů, ohrožují chudobou stále více lidí. U mnohých nelze zvýšení příjmů dosáhnout výkonem zaměstnání z důvodu zdraví a věku, proto jsou odkázáni na dávky jak státní sociální podpory (příspěvek na bydlení), tak hmotné nouze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Občanské poradny poskytují poradenství, informace o podmínkách, které musí lidé splnit, jaké dokumenty k žádosti musí doložit. Informujeme je o nutnosti doložit rozepsané zálohy, které v daném bytě, či domě využívají, jako jsou náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. Klientům žádosti tiskneme z webových stránek MPSV a pomáháme je vyplnit.

Pokud mají klienti nízké příjmy, odkazujeme je také na dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Informujeme je o podmínkách nároků na dávky HN, nutnosti doložení všech příjmů společně posuzovaných osob, doložení potřebných dokumentů. Klientům žádosti tiskneme z webových stránek MPSV a pomáháme je vyplnit.

Občanské poradny pomáhají klientům hledat také možné úspory, či vytvářejí klientům finanční rozpočet, aby byli schopni hradit potřebné náklady bez dalšího zadlužování.

V letošním roce narostl počet klientů, se kterými řešíme nárok na sociální dávky, především příspěvek na bydlení. Obracejí se na nás v této věci lidé, kteří dříve na dávku nárok neměli – např. senioři bydlící na základě věcného břemene, lidé v podnájmu, lidé pracující, kteří navzdory stálému příjmu ze zaměstnání nejsou bez pomoci příspěvku schopni hradit zvyšující se náklady své rodiny na bydlení.

TZ AOP ze dne 9.6. 2022

 

Tisková zpráva je vydána v rámci projektu „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení“ financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

 

mpmr                                                        logo