Skip to main content

TZ Asociace občanských poraden, Kulatý stůl: Prezentace aktuálních problémů v sociální oblasti a prohloubení spolupráce neziskových organizací s veřejnou správou

Na setkání u „kulatého stolu“, které pořádala Asociace občanských poraden spolu předsedkyní Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluší Horskou, se dnes hovořilo nejen o opakovaných a systémových problémech v oblasti sociální politiky, ale i o možných řešeních.

Svůj pohled představil Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Výboru AOP, Mgr. Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR  a další zástupci občanských poraden. Dále vystoupil Mgr. Jiří Morávek, I. místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Své kroky v oblasti aktivního přístupu ke skupinám sociálně zranitelných osob popsala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. 

Témata, o kterých všichni společně diskutovali v zámečku Sluncová v Praze Karlíně, byla jasně daná. Klienti sociálních služeb se často potýkají s administrativou a zdlouhavým procesem s vyřizováním dávek. Některé dávky reagují na potřeby klientů s odstupem času, tedy  až poté co je prokázáno, že byly vynaloženy náklady na bydlení a otestovány jejich příjmy atd. Na přiznání příspěvku na bydlení tak klienti někdy čekají až půl roku.

Problém  působí rovněž nájemní smlouvy, jelikož je každá nájemní smlouva sepsána individuálně. Jde o vztah mezi nájemcem a pronajímatelem a zákon v některých bodech upravuje smluvní volnost stran jako je např. automatické prodlužování smlouvy ze zákona, pokud si to strany nevyloučí, nebo pronajímatel zapomene dodatkem smlouvu prodloužit, přestože o to nájemce žádal. Díky tomuto individuálnímu přístupu pak nájemce nesplní podmínku platné smlouvy, přestože obě strany s trváním nájmu nevysloveně souhlasí.

V problematice sociálních dávek je i častým problémem výpočet dávek, kdy je brán v potaz celý čistý příjem žadatele, ale neberou se v úvahu např. exekuční srážky či hypotéka. Často se pak stane, že žadateli není přiznána dávka z důvodu vysokého příjmu, ačkoliv po odečtení exekučních či insolvenčních srážek je jeho příjem mnohem nižší a sotva stačí na pokrytí nákladů na bydlení.

Stále se v poradnách zvyšují počty dotazů ohledně podávání žádostí o dávky státní sociální podpory. Úřad práce neposkytuje dostatečnou pomoc s vyplněním formulářů, naopak často rovnou odkazují na služby občanských poraden. U dávek hmotné nouze tlačí úřady práce na žadatele, aby uplatňovali své nároky na výživné, zejména na děti. Nově se v jedné poradně objevil případ, kdy u klientky požaduje Úřad práce uplatnit soudní cestou nárok na výživné na manželku, přestože je klientka dohodnuta s manželem na brzkém podání návrhu na rozvod manželství.

Sociální dávky, starobní a invalidní důchody, dluhy, bydlení, pracovněprávní problematika a rodinné záležitosti jsou témata, která mají zásadní vliv na životy  lidí a zároveň představují nekonečné výzvy a problémy, kterým musí čelit. „Proto je pro nás diskuse s veřejnou správou velmi důležitá,“ říká Hynek Kalvoda a dodává: „Dnešní kulatý stůl jsme využili k vzájemnému předání informací a zkušeností a současně k navázání další vzájemné spolupráce s veřejnou správou při hledání řešení.“

Kulatý stůl byl financován z projektu „Asociace občanských poraden a zpřístupnění jejich služeb dalším partnerským organizacím v neziskovém sektoru“ podpořeného Úřadem vlády České republiky v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 2023.

Praha, 8.11.2023

Kontakt:
Hynek Kalvoda
Předseda výboru Asociace občanských poraden, z.s.
Sabinova 3
130 00 Praha 3
Tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 image 6483441 1

Zdroj:  fotoarchiv Asociace občanských poraden; zleva: Mgr, Tereza Ševčíková, vedoucí Občanské poradny Pod křídly;  Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Výboru AOP ; Mgr. Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

              

03.jpg

 

Tisková zpráva Je vydána v rámci projektu „Asociace občanských poraden a zpřístupnění jejich služeb dalším partnerským organizacím v neziskovém sektoru“  podpořeného Úřadem vlády České republiky z dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 2023