Skip to main content

Vzor dopisu k využití tzv. milostivého léta

Asociace občanských poraden dává k využití vzor dopisu, který mohou dlužníci, jenž mají tzv. veřejný dluh využít a směřovat jej exekutorovi s žádostí  o sdělení informací za účelem využití tzv. milostivého léta.

V rámci "milostivého léta" (v období od 28.10. 2021 do 28.1. 2022) mají dlužníci za určitých podmínek jedinečnou možnost zažádat o prominutí značné části veřejného dluhu a ukončit tak exekuční řízení.  

Vzor dopisu ke stažení zde