Skip to main content

Zákaz rozhodčích doložek

Od 1. prosince 2016 není možné v jakýchkoliv spotřebitelských smlouvách, nejen ve smlouvách o spotřebitelském úvěru, sjednávat rozhodčí doložku (rozhodčí smlouvu). Dosud sjednané rozhodčí doložky se nestávají automaticky neplatnými, i po 1. prosinci 2016 je možné na základě platně sjednané rozhodčí smlouvy zahájit rozhodčí řízení, avšak nové rozhodčí smlouvy není možno se spotřebitelem uzavírat.

Rozhodčí doložka je zvláštní doložka ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo obecných soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé a spravedlivé řešení jejich sporů.

31.8.2021

Zdroj: materiál zpracovaný Asociací občanských poraden