Skip to main content

Školení Práce s klientem I.

Kurz „Práce s klientem v občanské poradně I.“ nabízí další profesní rozvoj pracovníků poskytujících služby odborného sociálního poradenství a osob, které si pro výkon poradenství rozšiřují stávající odbornost. Účastníci kurzů se seznámí s legislativním zakotvením odborných sociálních poraden v kontextu Zákona o sociálních službách, seznámí se s teoretickým pojetím Eganova modelu rozhovoru a osvojí si poradenské dovednosti formou praktických nácviků. Součástí kurzu je i nácvik dovedností pro práci s klienty se specifickými projevy při využívání poradenských služeb. Důraz je kladen také na zvyšování schopnosti vnímat a respektovat individuální potřeby i možnosti každého s klientů. Účastníci kurzů rozvinou také své schopnosti porozumět sami sobě v kontextu práce s klientem v rámci poradenských služeb. Účastníci kurzů získají a rozvinou své schopnosti jednat s klienty v rámci poradenství, účinně jim naslouchat a nabízet možnosti pro řešení různých sociálních situací. Budou také schopni lépe vnímat možnosti i limity poradenství, etická a vztahová úskalí práce s klientem a osvojí si i nástroje pro jejich překonávání.

Rozsah: 24 hodin
Místo konání: Praha
Termín konání: 3.5.-7.5.2021
Cena školení: cena bude rozpočítána podle počtu přihlášených účastníků