Skip to main content

Občanské poradenství

Projekt Občanské poradenství je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a čtyř kontaktních míst v Praze.

logo mhmp

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale, kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 Společnou cestou, kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39, kontaktní místo OP Remedium  s adresou Přístavní 24- Praha 7, kontaktní místo na Praze 4 s adresou Děkanská vinice I. 984/2, 140 00 Praha 4 a kontaktní místo na Praze 4 s adresou V Horkách 1426/12.

Pozvánka na konferenci s názvem "Zvyšování finanční gramotnosti pražských seniorů"

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na konferenci s názvem  "Zvyšování finanční gramotnosti pražských seniorů", která se koná 29. listopadu 2017 od 10:00 do 13:00 Magistrát hl.m. Prahy, 3. patro, místnost č. 349, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1. Záštitu nad touto akcí převzal radní MHMP pan Daniel Hodek. Tato konference je pořádána v rámci projektu Občanské poradenství, který je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy.

Pokračovat ve čtení