Skip to main content

Občanské poradenství

Projekt Občanské poradenství je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a čtyř kontaktních míst v Praze.

logo mhmp

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale, kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 Společnou cestou, kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39, kontaktní místo OP Remedium  s adresou Přístavní 24- Praha 7, kontaktní místo na Praze 4 s adresou Děkanská vinice I. 984/2, 140 00 Praha 4 a kontaktní místo na Praze 4 s adresou V Horkách 1426/12.

Kazuistiky a monitoringy 2018

Každá poradna zpracovala čtyři kazuistiky na téma: dluhová problematika, pracovněprávní problematika, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, Monitoringy: Každá poradna zpracovala monitoring sociálních problémů v rozsahu čtyř stran A4 (témata dluhová problematika, pracovněprávní problematika, bydlení, rodina a mezilidské vztahy.

Pokračovat ve čtení

Seniorům stále více komplikují život dluhy exekuce

Seniory nejen v Praze, ale i České republice, stále častěji trápí dluhy. Příčinnou problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody. Příčinami a možnostmi, jak seniorů pomoci, se zabývali odborníci na dnešním semináři zaměřeném na oblast prevence zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti občanů Prahy, kterou uspořádala ve spolupráci s hl. m. Prahou Asociace občanských poraden.

Pokračovat ve čtení