Skip to main content

Výzva k podávání nabídek

Asociace občanských poraden vyhlašuje dne 6.9.2012 v rámci realizace projektu výzvu k podávání nabídek.
Název zakázky: Zajištění rekvalifikačního kurzu – „Pracovník sociální péče pro obslužnou péči" pro lokality Karviná, Třebíč a Frýdek-Místek.

Další podrobné informace jsou k dispozici ve Výzvě a Zadávací dokumentaci.