Skip to main content

Specializované poradenství obětem TČ

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR. Výsledkem tohoto pilotního (časově i místně omezeného) projektu měl být vytvořený a ověřený systém specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, který se pak mohl rozšířit do sítě občanských poraden AOP i středisek PMS ČR.

V současné době je Specializované poradenství obětem trestných činů realizováno celkem v deseti městech, a to jak v občanských poradnách AOP, tak ve střediscích PMS.

{poradny:36}

Projekt úspěšně navazuje na předešlé období

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech byly poskytovány služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR. Výsledkem tohoto pilotního (časově i místně omezeného) projektu měl být vytvořený a ověřený systém specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, který se pak mohl rozšířit do sítě občanských poraden AOP i středisek PMS ČR.

V současné době je Specializované poradenství obětem trestných činů realizováno celkem v deseti městech, a to jak v občanských poradnách AOP, tak ve střediscích PMS.

Doba trvání projektu je od 1.10.2011 do 31.1.2012.

 

Realizace projektu

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR za laskavé podpory Ministerstva Spravedlnosti ČR.