Skip to main content

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení-2022

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Supervize budou nabídnuty všem občanským poradnám v síti AOP a budou pro ně uspořádány v průběhu roku. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými poradci v oblasti problematiky bydlení (zpracování databáze).

Díky školením a supervizi byla ve značné míře zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení. Bytová problematika je v poradnách často řešená a v roce 2021 představovala skoro 8% z celkových dotazů.

Občanští poradci a občanské poradkyně dostávali během roku kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů.

Díky poskytnuté podpoře byla rozšířena a zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení, což pomáhá zvýšit úroveň poskytovaného poradenství. Poradenství řeší nelehké problémy klientů a zlepšuje tak jejich životní situaci, protože díky realizace projektu dosáhnou na kvalitní a bezplatnou právní pomoc.

 

Leták je stažení ZDE

Databáze- orientační pomůcka pro poskytování poradenství v oblasti bydlení ke stažení ZDE

Tisková zpráva s názvem  „Stále více lidí žádá o příspěvek na bydlení“  z 9.6.2022 ZDE

Tisková zpráva s názvem: Na občanské poradny se obrací velký počet klientů řešící vzrůstající náklady na bydlení z 11.11.2022 ZDE

 

Projekt Asociace občanských poraden je v roce 2022 podpořen finančním příspěvkem Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mpmr