Skip to main content

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení v roce 2023

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Supervize budou nabídnuty všem občanským poradnám v síti AOP a budou pro ně uspořádány v průběhu roku. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými poradci v oblasti problematiky bydlení (zpracování databáze).

Během projektu bude rozšířena 1 specializovaná databáze pro oblast bydlení, jenž bude sloužit jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Ten obsáhne vzorové a standardizované odpovědi v dalších tématech řešených v občanských poradnách. Cílem databáze je zlepšení orientace poradců občanských poraden v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají. Tato databáze rovněž zvýší úroveň poskytovaného poradenství a rozšíří znalosti poradců. Rozsah minimálně je stanovený na minimálně 35 stran.

Databáze bude doplněna o následující body:

  • Nekalé praktiky v nabízení uzavření smluv na dodávky energií či jiných služeb a zboží a možná obrana proti nim
  • Dávky na bydlení, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení-aktualizace informací o sociálních dávkách
  • Omezení vlastnického práva (Sousedské spory)
  • Bydlení (vznik, zánik nájmu)
  • Bydlení (úhrada a vyúčtování služeb spojených s bydlením)
  • Bydlení na základě věcného břemene
  • Zřízení, změna a zrušení trvalého pobytu

Díky školením a supervizi byla ve značné míře zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení. Bytová problematika je v poradnách často řešená a v roce 2022 představovala skoro 8% z celkových dotazů.

Občanští poradci a občanské poradkyně dostávali během roku kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů.

Díky poskytnuté podpoře byla rozšířena a zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení, což pomáhá zvýšit úroveň poskytovaného poradenství. Poradenství řeší nelehké problémy klientů a zlepšuje tak jejich životní situaci, protože díky realizace projektu dosáhnou na kvalitní a bezplatnou právní pomoc.

 

Databáze- orientační pomůcka pro poskytování poradenství v oblasti bydlení ke stažení ZDE

Leták k projektu ke stažení ZDE

Tisková zpráva AOP z 15.12.2023: Končí projekt „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení,“ podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj ZDE

Tisková zpráva AOP z 19.12.2023: Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu, mýty a fakta ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Projekt Asociace občanských poraden je v roce 2023 podpořen finančním příspěvkem Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mpmr