Skip to main content

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení

Projekt  Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem tohoto projektu je  rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými  poradci v oblasti problematiky bydlení.

Školení pro poradce během roku budou probíhat dvě, každé v rozsahu čtyř hodin, která budou zaměřená na aktuální problémy řešené v občanských poradnách v rámci problematiky bydlení. Občanští poradci a občanské poradkyně budou během roku dostávat kontinuální právní podporu v rozsáhlejších případech a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství.

Během projektu  bude rozšířena specializovaná databáze pro oblast bydlení  jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Ten obsáhne vzorové a standardizované odpovědi v dalších tématech řešených v občanských poradnách.

Občanské poradny i AOP budou svým poradenstvím o právech a povinnostech souvisejících s problematikou bydlení výrazně přispívat občanům  v roce 2018.

Termín realizace projektu: 1.1.2018-31.12.2018

mmr cr rgb