Skip to main content

Dluhové poradenství

Projekt Dluhové poradenství je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy. Součástí projektu je také zvyšování odborné erudice poradců jednotlivých poraden a neustálé zkvalitňování metodiky práce s klientem trpícím předlužením. Klienti jsou v rámci tohoto projektu informováni o možnostech řešení situace související s předlužením.

Hlavním cílem projektu je tedy zvýšit finanční gramotnost obyvatel ČR prostřednictvím kvalitního poradenství, pomáhat předcházení problémů spojených s nezdravým zadlužováním vytvářením osobních a rodinných rozpočtů, nabízet služby při řešení tíživých životních situací souvisejících se zadlužováním, jako je např. zpracování žádostí o oddlužení, poradenství při hrozbě exekucí a dalšími souvisejícími problémy, které se promítají do mnoha oblastí života zadluženého člověka jako je např. bydlení, sociální dávky, partnerské a rodinné vztahy atd.