Skip to main content

Půjčka na dárky? Odborníci před vánočním zadlužením varují

Občanská poradna Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě si za 11 let své existence získala odborný respekt v oblasti dluhového poradenství. Ročně se na ni obrátí stovky klientů, kteří dostatečně neodhadli své finanční možnosti, podlehli tlaku reklamy a dostali se tak do vážných problémů s dluhy. A protože právě v předvánoční době zájem o úvěry a nákupy na splátky výrazně roste, radí občanská poradna, jak předejít zbytečným starostem v novém roce.

Pokračovat ve čtení

Manželství a exekuce

V loňském roce jsme vás informovali o úpravách společného jmění manželů (dále jen „SJM“) a změnách, které v této oblasti přinesl nový občanský zákoník. I přes rozšíření možností úprav však veškeré odchylky SJM od zákonného režimu zůstávaly neúčinné vůči třetím osobám, tedy nejčastěji věřitelům. V případě exekuce byly dluhy jednoho z manželů vymahatelné ze společného jmění, tedy i z majetku druhého manžela.

Pokračovat ve čtení

Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy

Dnes je již všeobecně známo, že od ledna letošního roku nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nahradil zákon č. 40/1964 Sb. Nový občanský zákoník navazuje na právní tradice z 30. let, inspiruje se právem evropských západních zemí, vrací se k člověku, k přirozenému pojetí práva. Mnohé oblasti upravuje podrobněji, popisuje více situací, které se v praxi mohou objevit. Podívejme se nyní, jaké možnosti mají manželé, pokud si chtějí upravit společné jmění odchylně od zákonného režimu a jak je to s jejich odpovědností vůči třetím osobám.

Pokračovat ve čtení