Skip to main content

Bydlení

Tento projekt je zaměřen nejen na poskytování poradenství klientům a na právně-osvětovou činnost, ale také na podpůrné, školící a expertní služby, jež jsou nezbytné pro pro kvalitní informační zázemí poradců z občanských poraden sdružených v AOP. Tím mají klienti zajištěny skutečně odborné právně-sociálních rady v oblasti bydlení.

Asociace občanských poraden se chce v tomto roce orientovat na rozvoj občanských poraden v regionech, které jsou výrazně postiženy sociálními problémy - jedním z nejzávažnějších je právě otázka bydlení a ochrana nájemních vztahů.

{poradny:2}

Zhodnocení uplynulého pololetí

 

Stejně jako minulý rok, i tento Asociace občanských poraden úspěšně, prostřednictvím svých členských občanských poraden, realizuje projekt „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku".

Pokračovat ve čtení