REMEDIUM PRAHA HLEDÁ PORADCE/ PORADKYNI DO OBČANSKÉ PORADNY

Hledáte práci, ve které Vám nehrozí stereotyp, učíte se stále něco nového, potkáváte se s novými lidmi a novými výzvami?  Jste komunikativní, empatický a respektující člověk? Zajímají vás právní předpisy a jejich aplikace? Vítáte podporu užšího i širšího týmu a sami ji dokážete poskytnout? Jsou Vám blízké hodnoty  této organizace ? Pak to zkuste v Občanské poradně REMEDIUM Praha.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Občanské poradny hlásí stoupající počet dotazů v oblasti dluhové problematiky. Za poslední rok byl zaznamenán nárůst o 20%.

S ohledem na aktuální situaci a změny zákonů se mění nejen množství a struktura dotazů, ale i okruh žadatelů o pomoc. Na občanské poradny se začalo obracet stále více lidí, kteří dosud nevyužívali žádné sociální dávky a potřebují se v jejich systému blíže zorientovat. „Zatímco v loňském roce do oblasti dluhů směřovalo asi 40% dotazů, letos nám některé poradny hlásí, že dotazy související s dluhy tvoří až 90% ze všech dotazů, s nimiž se na ně klienti obracejí, říká Hynek Kalvoda, ředitel Asociace občanských poraden.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Invalidní důchodce, život na ubytovně a na krku tři exekuce. Tak vypadá běžný profil  klienta občanských poraden.

Svobodný a bezdětný muž ve věku 30 let, žije na ubytovně, má přiznaný invalidní důchod 2. stupně, příjem z pracovního poměru na úklidové práce a k tomu pobírá příspěvek na mobilitu. Celkový příjem je tedy necelých 16 000 Kč. U tří věřitelů má 4 exekučně vymáhané  závazky. Dluhy vznikly v roce 2018, v době, kdy měl pouze invalidní důchod a nemohl uhradit dluh za telefonní služby. Na neuhrazené půjčky si nabral další a vlivem soudního a exekučního řízení a nákladů s nimi souvisejících narostly dluhy až do výše 150 000 Kč.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlen

Vyúčtování služeb spojených s bydlením je zákonnou povinností pronajímatele bytu, přesto však občanské poradny řešily řadu případů, kdy pronajímatel odmítal vystavit vyúčtování služeb spojených s bydlením, což v minulosti vedlo až k přerušení výplaty či odnětí příspěvku na bydlení z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Novela zákona o státní sociální podpoře problém s dokládáním vyúčtování odstranila. Od 1. července 2022 příjemce příspěvku na bydlení již vyúčtování služeb spojených s bydlením předkládat nemusí.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Milostivé léto podruhé

Už 1. září 2022 začíná akce „milostivé léto II“. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) – fyzická osoba zaplatit dluh, který má vůči státu, nebo dalším veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný exekučně soudním exekutorem, a to ve výši jistiny dluhu (případně zbývající části jistiny), spolu s uhrazením náhrady nákladů exekuce ve výši 1 500,- Kč plus případné DPH 315,- Kč.

Pokračovat ve čtení