Tisková zpráva AOP: Konference upozornila na souvislosti mezi sociální prací a lidskými právy

Respektování lidské důstojnosti a lidských práv v sociální práci, lidská práva očima klientů občanských poraden nebo etická dilemata sociálních pracovníků v oblasti lidských práv. To a řada dalších témat, ve kterých se problematika lidských práv promítá do sociální práce či sociálních služeb, bylo tématem konference  SOCIÁLNÍ PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA, která se 31. 5. 2022 uskutečnila v Senátu.

Pokračovat ve čtení

Pozvánka na konferenci s názvem SOCIÁLNÍ PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA

Vážení, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na konferenci s názvem SOCIÁLNÍ PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA, kterou pořádá Výbor pro sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden a VŠZaSP sv. ALŽBĚTY dne 31. 5. 2022 od 9:00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR. Konference je pod záštitou ministra práce a sociálních věcí, pana Ing. Mariana Jurečky.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Poslední týdny na změnu dodavatele energií!

Odběratelům energií, kteří zůstávají v režimu dodavatele poslední instance, hrozí ukončení dodávek. Na sjednání smlouvy v běžném režimu mají poslední týdny.

Pád Bohemia Energy v říjnu loňského roku, po kterém brzy následovaly krachy dalších dodavatelů energií, přivedl statisíce domácností do režimu dodavatele poslední instance, o jehož existenci a způsobu fungování většina odběratelů dosud nic nevěděla. Naši poradci v občanských poradnách v té době mnoha lidem vysvětlovali situaci a pomáhali s přechodem na standardní smlouvu.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: S hledáním adekvátních sociálních služeb seniorům pomáhají občanské poradny. Problémem jsou nedostatečné kapacity, a to zejména v obecních zařízeních.

Na přijetí do domova pro seniory v zařízeních obcí, kde bývají pobyty o něco levnější, může senior čekat několik let. Míst je dlouhodobě nedostatek, a pokud si klient nemůže dovolit soukromé zařízení, nezbývá, než hledat náhradní řešení. Podle Hynka Kalvody, předsedy AOP, se na občanské poradny často obracejí rodinní příslušníci, kteří pečují o osobu seniorského věku a péči již s ohledem na zdravotní stav a náročnost přestávají zvládat. „Naším úkolem pak je vyhodnotit osobní i rodinnou situaci a s ohledem na finanční možnosti navrhnout vhodné řešení“, říká Kalvoda. 

Pokračovat ve čtení