Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Občanské poradny hlásí stoupající počet dotazů v oblasti dluhové problematiky. Za poslední rok byl zaznamenán nárůst o 20%.

S ohledem na aktuální situaci a změny zákonů se mění nejen množství a struktura dotazů, ale i okruh žadatelů o pomoc. Na občanské poradny se začalo obracet stále více lidí, kteří dosud nevyužívali žádné sociální dávky a potřebují se v jejich systému blíže zorientovat. „Zatímco v loňském roce do oblasti dluhů směřovalo asi 40% dotazů, letos nám některé poradny hlásí, že dotazy související s dluhy tvoří až 90% ze všech dotazů, s nimiž se na ně klienti obracejí, říká Hynek Kalvoda, ředitel Asociace občanských poraden.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlen

Vyúčtování služeb spojených s bydlením je zákonnou povinností pronajímatele bytu, přesto však občanské poradny řešily řadu případů, kdy pronajímatel odmítal vystavit vyúčtování služeb spojených s bydlením, což v minulosti vedlo až k přerušení výplaty či odnětí příspěvku na bydlení z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Novela zákona o státní sociální podpoře problém s dokládáním vyúčtování odstranila. Od 1. července 2022 příjemce příspěvku na bydlení již vyúčtování služeb spojených s bydlením předkládat nemusí.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Milostivé léto podruhé

Už 1. září 2022 začíná akce „milostivé léto II“. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) – fyzická osoba zaplatit dluh, který má vůči státu, nebo dalším veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný exekučně soudním exekutorem, a to ve výši jistiny dluhu (případně zbývající části jistiny), spolu s uhrazením náhrady nákladů exekuce ve výši 1 500,- Kč plus případné DPH 315,- Kč.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP ze dne 30.6.2022: Energetická chudoba už reálně zasáhla stovky tisíc lidí a bude hůř

Skokový nárůst cen energií, vysoké nedoplatky za energie, nové triky energošmejdů… Platit účty za energie je čím dál složitější, a stále více lidí proto vyhledává služby občanských poraden, aby se informovali o právech a povinnostech spotřebitelů. Pokud se naplní prognózy o dalším zvyšování cen, energetická chudoba ohrozí i střední třídu.

Pokračovat ve čtení