Skip to main content

Projekt v roce 2008

Projekt „Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů" pokračuje. Dne 5.8.2008 byla na ředitelství PMS ČR podepsána smlouva o pokračování tohoto společného projektu do konce roku 2008. Projekt může být realizován díky finanční podpoře ministerstva spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení

Aktuální zprávy

Projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů pokračuje. Po úspěchu první - pilotní fáze -, podpořené z operačního programu RLZ, která skončila 30. června 2008, se místa poskytování kvalifikovaného poradenství obětem trestných činů rozšiřují. K 1. srpnu letošního roku se, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR, k občanským poradnám v Berouně, Brně a Třebíči připojily poradny v Českých Budějovicích, Frýdku - Místku, Mostě, Náchodu, Pardubicích, Rokycanech a Zlíně.

Stěžejní pro úspěšnou realizaci projektu je i nadále úzká kooperace mezi jednotlivými poradnami a místními středisky Probační a mediační služby (PMS). Projekt je naplánován do roku 2012. Od listopadu 2006 do června 2008 poskytli naši poradci ve třech městech specializované poradenství v rámci pilotního projektu celkem 449 obětem trestných činů i domácího násilí, jednalo se celkem o 1522 konzultací s poradci. Nejčastější formou kontaktu byla osobní návštěva klienta v poradně, následují telefonické konzultace a v několika případech forma dopisu, e-mailu.

Výhled do budoucna

Vzhledem k blížícímu se konci tohoto pilotního projektu připravujeme projekt návazný, jehož hlavním cílem je rozšíření vytvořených služeb do dalších regionů ČR:

Projekt "Síť poradenství obětem trestných činů"

Pokračovat ve čtení