Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Pomoc při krachu dodavatelů a růstu cen energií poskytují i občanské poradny

Lži, nátlak a výhrůžky, vnucování dalších produktů, to jsou jen některé z nekalých praktik tzv. elektrošmejdů, se kterými se na občanské poradny obracejí podvedení klienti už několik let. Nyní k tomu přibyly i potíže v souvislosti s úpadkem některých energetických společností. Zejména starší lidé se v nastalé situaci špatně orientují. Trápí je nejistota, o dodavateli poslední instance slyší poprvé, situaci nerozumí, a pokud nemají někoho, kdo by jim poradil, přicházejí do poradny, kde jim pracovníci vysvětlí, jak mají postupovat.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: Změna exekucí zůstává za očekáváním, na tahu je nyní Senát

„Je to jen malý krok, i když správným směrem“, říká o novele zákona, která upravuje exekuce, Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „Změny v exekucích nyní posoudí Senát a stále zbývá naděje, že do nich vloží alespoň dlouho očekávanou teritorialitu, aby exekuce jednoho dlužníka řešil jeden místně příslušný exekutor. Pokud by dlužníci nemuseli platit poplatky více exekutorům, na splacení dluhů by jim zůstalo víc peněz.“ 

Pokračovat ve čtení

Nakupování on-line zkouší během pandemie koronaviru řada nových zákazníků, kteří s ním doposud neměli žádné zkušenosti. Na internetu se množí „šmejdi“, na občanské poradny se obracejí jejich oběti.

Ani během pandemie koronaviru se občanské poradny nezavřely a dále nabízejí radu či pomoc těm, kdo si nejsou jisti svými právy a povinnostmi. „I když je všude cítit strach z nákazy, máme stále dost klientů, kteří potřebují poradit“, říká Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden. Ani zdaleka se přitom nejedná jen o potíže s dluhy a bydlením. V době, kdy stále více lidí nakupuje po internetu, se množí problémy související s ochranou spotřebitele.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: „U mladých dospělých se setkáváme s dluhy na zdravotním pojištění a poplatcích za komunální odpad, které vzniknou z neznalosti.“

O výsledcích měření finanční gramotnosti a spuštění Národního registru projektů finančního vzdělávání dnes informovali zástupci Ministerstva financí. Za neziskový sektor se briefingu zúčastnil rovněž Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden, který pronesl řeč v rámci projektu spotřebitelské poradenství spolufinancovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve svém vystoupení zdůraznil, že finanční gramotnost či vzdělávání je třeba propojit s gramotností právní. 

Pokračovat ve čtení

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

 

Manipulace v mezilidských vztazích, šikana a týrání jsou velice citlivá témata, zvláště týká-li se to seniorů. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem. Senioři se často stydí přiznat si manipulaci, šikanu nebo týrání z důvodu, že se mnohdy jedná o rodinné příslušníky. Často se proto domnívají, že se nemohou bránit či dokonce se ani nechtějí bránit. Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti. Tím, že se v projektu senioři naučí toto nepřípustné chování a špatné zacházení správně a hlavně včas rozpoznat a získat informace, kam se mohou obrátit pro pomoc, mohou si v životě ušetřit hodně bolesti a trápení. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem.

Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti.

Cílem projektu je podpořit celkem 120 seniorů 60+, včetně seniorů se zdravotním postižením, žijících na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně. Zvláště ohroženou skupinou seniorů jsou ti, kteří se v důsledku rychlých změn životního stylu nebo svého zdravotního stavu stávají závislými na pomoci svého okolí. Jedná se o osoby, které žijí většinou osaměle nebo v ústavní péči. Tato cílová skupina, především starší senioři, se většinou neumí bránit manipulaci, nátlaku, ponižování, agresi, týrání a šikaně ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci a šikaně ze strany rodinných příslušníků, ke kterým mají citový vztah. Senioři se zdravotním postižením kromě toho musí čelit mnoha překážkám, které je více či méně diskriminují a omezují při integraci do společnosti.  Z těchto důvodů je třeba zaměřit se v oblasti osvěty a lepší informovanosti právě na tuto zranitelnou skupinu.

Projekt je spolufinancován za pomoci grantu MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020.

Praha logo

                                                                                                                                                                                                                                 V Praze 1. 6. 2020

pozvánka na seminář