Skip to main content

Projekt „Otevřené dveře na trh práce“ zahájil pilotní ověřování

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovanýchškol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Pokračovat ve čtení

Semináře pro poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb

Asociace občanských poraden uspořádá během dubna semináře pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb. Cyklus seminářů proběhne v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Smyslem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. Seminář pro Ústecký kraj se uskuteční 15. dubna 2014 v Ústí nad Labem, pro Kraj Vysočina 24. dubna 2014 v Třebíči a v Moravskoslezském kraji je seminář naplánován na 30. dubna 2014 v Havířově.

Pokračovat ve čtení

Závěrečná konference k možnostem zaměstnávání

Zkvalitnění systému dosavadních praxí, vzájemná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a také vzrůstající význam role sociálních pracovníků. Tato i další témata dnes zazněla na závěrečné konferenci, kterou uspořádala Asociace občanských poraden.

Konference proběhla v Senátu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, a to v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce“. Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. „Ve své praxi se věnuji skupinám ohroženým na trhu práce a jednou z nich jsou právě absolventi. Pokud chceme této skupině pomoci najít uplatnění, pak jim musíme umožnit získat adekvátní praxi a tím zvýšit jejich atraktivnost pro budoucí zaměstnavatele. Samotné vzdělávací instituce na uplatnění svých absolventů bohužel příliš nedbají, protože za něj nenesou žádnou odpovědnost. Proto považuji projekt „Otevřené dveře na trh práce“ za zásadní a věřím, že bude jen první vlaštovkou pro podobné aktivity,“ uvedla Miluše Horská.

Loga Otevřené dveře

Na konferenci byli přizváni reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí, dále zástupci z řad vzdělavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, studenti humanitně orientovaných oborů a zahraniční hosté ze Skotské asociace občanských poraden a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

V úvodu konference vystoupila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, která prezentovala priority resortu v oblasti sociálních služeb a rovněž informovala o přípravách věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. „Demografický vývoj, nezaměstnanost a další sociální nerovnosti mezi obyvateli vyvolávají zvýšené požadavky na znalosti a dovednosti sociálních pracovníků,“říká náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a dodává: Proto je cílem připravované právní úpravy podpořit jejich odbornost a umožnit kontrolu kvality vzdělávacích programů, které pro sociální práci plynou ze standardů veřejných služeb v EU.“

V rámci programu byl představen model vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a pečovatelských služeb. „Nově nastavený systém je založený především na získávání zpětné vazby od zaměstnavatelů a na tutorské podpoře studenentů při absolvování praxe“, uvádí Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „V rámci projektu byla rovněž zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která byla 3 měsíce pilotně testována v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“.

Problematiku teoretické a praktické přípravy studentů pro vstup na trh práce na konferenci prezentovala Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty. Dále shrnula výsledky šetření mezi absolventy a zaměstnavateli a představila metody, jak zlepšit nejen teoretické, ale především praktické dovednosti studentů a připravit je tak lépe na budoucí zaměstnání. „Považuji za nezbytné, aby fungovala synchronní komunikace mezi vzdělavateli a zaměstnavateli a docházelo tak k pravidelné aktualizaci odborného obsahu vyučovaných předmětů,“ říká profesorka Krahulcová.

Řečníci se shodli na rostoucím významu role pracovníka v občanském poradenství a v pečovatelských službách. S rozvojem lidské společnosti se mění nároky cílových skupin na oblast sociální práce. Tento obor se neustále rozvíjí o nove metody práce s klientem a proto je nezbytné sociální pracovníky kvalitně vzdělávat a postupně doplňovat jejich kvalifikaci tak, aby byli připraveni čelit novým výzvám.

Kontakt: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777257568, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

20140513 103239

20140513 111723

Ukončení projektu "Otevřené dveře na trh práce“

V květnu 2014 byl úspěšně ukončen projekt "Otevřené dveře na trh práce“, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Univerzitou Karlovou v Praze, zahraničními partnery byly Skotská asociace občanských poraden a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho cílem bylo zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Pokračovat ve čtení