Skip to main content

Spotřebitelské poradenství 2021

 • Tento projekt bude realizován i v roce 2021 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno zkušenými a proškolenými poradci z občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden (AOP). Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

  V roce 2021 bude do projektu zapojeno 21 občanských poraden, které budou poskytovat poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv. To povede ke zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. 

  Předpokládaný počet zodpovězených dotazů v rámci spotřebitelského poradenství za 12 měsíční trvání projektu je 2000.

   

  Do projektu jsou v roce 2021 zapojeny tyto poradny:

  - Občanská poradna Brno kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Děčín- Občanská poradna Děčín při Charitním sdružení Děčín kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Frýdek-Místek- Centrum nové naděje kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Havířov- Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Hradec Králové- Občanské poradenské středisko Hradec Králové kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Jičín- Soropo Jičín kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Jihlava kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Karviná- Občanská poradna Karviná při Slezské diakonii kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Moravské Budějovice kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Náchod- Občanské poradenské středisko- pobočka Náchod kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Nový Jičín- Občanská poradna Nový Jičín při Centru pro zdravotně postižené kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Nymburk- Respondeo kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Opava- Charita Opava kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Ostrava- Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Praha 1 kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Rokycany- Poradny pro občany v nesnázích Rokycany kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Rumburk- Oblastní charita Rumburk kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Třebíč kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Vsetín- VKCI kazuistiky ke stažení
  - Občanská poradna Žďár nad Sázavou kazuistiky ke stažení

 

 

jjjjj