Skip to main content

Dotazy poraden

Občanskoprávní vztahy

OP Ostrava - vzdání se budoucího práva_30.8.2021, Občanskoprávní vztahy, Právní jednání 

OP Nové Město na Moravě - nedodržení dohody o zrušení spoluvlastnictví_23.8.2021, Občanskoprávní vztahy, Podílové spoluvlastnictví

OP Portimo - údajná platební nekázeň menšinového spoluvlastníka_9.8.21 Občanskoprávní vztahy, Podílové spoluvlastnictví

OP Nové Město na Moravě - vypořádání SJM_14.7. Občanskoprávní vztahy, Společné jmění manželů

OP Polička - změna diagnozy ve zdr. dokumentaci_15.4.21 Občanskoprávní vztahy, Právní jednání

OP Jihlava - údajně zatajené inženýrské sítě_31.3.21  Občanskoprávní vztahy, Věcná břemena

OP Polička - zda se přihlásit k dědictv_11.3.21 Občanskoprávní vztahy, Dědění 

OP Rokycany - Nejasnosti v dědictví_1.4.2021 Občanskoprávní vztahy, Dědění

OP Kolín - spor o vložene náklady_4.11.2019

OP Policka - omezeni prava uzivani koupene veci_4.11.2019

OP Rokycany - Vypořádání SJM s existencí dluhů_4.11.2019

Dar nezletilé vnučce_25.6.2019

Určení, zda tu právo je či není_9.5.2019

Odškodnění za údajnou ujmu na majetku a zdaví_9.5.2019

Parkovaní na soukromém pozemku_1.4.2019

Nezbytná cesta a rozhrada_1.4.2019

Náhrada škody_17.9.2018

Údajné porušování smlouvy o dílo_4.9.2018

Obava ze zamezení přístupu na pozemek_30.7.2018

Dědění zadluženého dědictví_9.7.2018

Změna pachtovní smlouvy po provedené digitalizaci_7.6.2018

Obtíže s proplacením opravy pojišťovnou_29.3.2018

1)náhrada vydržení,2)náhrada vydržení_19.3.2018

Vady zdravotního stavu zvířete_13.3.2018

Podmínění povolení stavby obcí za příspěvek od stavebníka_19.2.2018

Možné důsledky odmítnutí dědictví_24.1.2018

Nákup nemovitosti na Slovensku ve spoluvlastnictví_17.1.2018

Vrácení peněz za nedočerpané služby_9.1.2017

1)uzavření smlouvy na dálku,2)úmysl vypořádat SJM soudně_21.11.2017

Překážky v odkoupení části společné cesty II_26.9.2017

Opatrovnictví_13.9.2017

Spoluvlastnictví_14.8.2017

Doložení spotřeby výlučného vlastnictví z dědictví_17.7.2017

Škoda údajně způsobená obcí_29.6.2017

Sousedský spor o plotu_7.6.2017

Údajně způsobená škoda nevykonáním práce_5.6.2017

OP Hlinsko_Krácení dědického podílu sourozence o dar,který obdržel na úkor druhého sourozence_17.5.2017

Změny v nájmu obecního pozemku_3.5.2017

Ověření podpisu_25.4.2017

Údajné okrádání klienta opatrovníkem_25.4.2017

Reklamace vad při koupi v obchodě_20.3.2017

Náhrada škody žákovi základní školou_6.3.2017

Částečné zaplacení smlouvy o dílo_6.3.2017

Spor o zaplacení díla_30.1.2017

Dodávka díla s údajnými vadami_27.1.2017

Dědictví nevypořádaného SJM- doplnění dotazu z 29.11.2016_8.12.2016

1)prodej id. části v roce 2017, 2)náklady na ořez přesahujících větví_8.11.2016

Dědictví nevypořádaného SJM_29.11.2016

Spor spoluvlastníků_22.11.2016

Reklamace zboží_14.11.2016

Promlčení škody na zdraví_11.11.2016

Dědění pozůstalých v první dědické třídě_9.11.2016

Platnost hlasování sdružení_20.10.2016

1)zprostředkovatelská smlouva,2)smlouva o odběru el. energie_17.10.2016

Údajná šikana pojišťovny jako zaměstnavatele_10.10.2016

Notářské poplatky a lhůty_26.9.2016

Postup při údajném nezaplacení provedené práce_26.9.2016

Úročení jistoty_13.9.2016

Nedodržení slibu prodeje bytu_13.9.2016

Vrácení údajného neoprávněného majetkového prospěchu_7.9.2016

Lze zřídit služebnost za úplatu_7.9.2016

Požadavek na omezení dohody dědiců_2.9.2016

Dědění nájemního práva_29.8.2016

Dědění hrobu_15.8.2016

Promlčení pokuty od revizora DP_9.8.2016

Obchodní podmínky_5.8.2016

Odstoupení od smlouvy pro chybně napsané příjmení_2.8.2016

Problémy ideálního rozdělení domu ve spoluvlastnictví_22.7.2016

Sousedský spor stékání vody ze sousední stavby_15.7.2016

Vysvětlení pojmu nevděk pro účely odvolání daru_7.7.2016

Rozhodnutí rektora o poplatku_9.6.2016

Nové skutečnosti ve vypořádaném dědictví_9.6.2016

Nabytí nemovitého daru nezletilým_6.6.2016

1)Závěť podmínkou, 2)zaplacení dluhu za dlužníka, 3)RD a HPP,4) promlčení_6.6-2016

Změna v osobě dlužníka_31.5.2016

Koupě ojetého vozu a práva z vadného plnění_24.5.2016

Sousedský stavební spor_17.5.2016

Poskytování informací od ČSSZ_13.4.2016

Promlčení dluhu_11.4.2016

Žaloba na rozdělení SJM_7.4.2016

Rozvod s manželem pobývajícím v cizině_29.3.2016

Změna vlastníků v již sepsané darovací smlouvě_25.2.2016

Problematické soužití syna s rodinou a otcem_22.2.2016

Darovaní nemovitosti a úmrtí dárce před zápisem daru do KN_27.1.2016

Nejasnosti ve správě garáže_18.1.2016

Zabrání části soukromého pozemku stavbou obce_11.1.2016

Nekázeň kupujícího při přehlášení vozidla_17.12.2015

Požadavek na seznam judikátů řešíci výši výživného pro nezl. dítě_1.12.2015

Nedodržení kupní smlouvy_25.11.2015

Škoda na přepravované věci_16.11.2015

1)popření nové závěti2)promlčecí doba k vrácení daru_6.11.2015

Nečinnost podílového spoluvlastníka_5.11.2015

Pošpinění pověsti nezl. dítětem_29.10.2015

Darování nemovitosti z dosud nevypořádaného SMJ_3.9.2015

1)Odstoupení od kupní smlouvy, 2)oddlužení manželů_27.8.2015

Porušování smlouvy o věcném břemenu_30.6.2015

Vyjádřrní k dokumentům o zpětné koupi domu pozemků_13.4.2015

1)výplata pojistky ze zahraničí2)dědictví podílu na pozemcích3)napadení ceny podniku v exekuci4)nízká cena pro vyvlastnění_10.4.2015

1)Manipulace s podílem v bytovém družstvu2)opatrovnictví a dluh_1.4.2015

Skončení nájmu_27.3.2015

Členství ve spolku_27.3.2015

Vyzvednutí věcí rozvedeným manželem z bytu_20.3.2015

Družstevní byt a závěť_16.3.2015

Změna dohody o vypořádání_27.2.2015

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost

OP Nové Město na Moravě- jiné místo výkonu práce_15.06.21

OP Nové Město na Moravě - pracovní úraz_4.5.21 

OP Nové Město na Moravě - ochranná doba ve zkušební době_03.05.21

OP Opava - testy v chráněné dílně a trestní odpovědnost_11.3.21

OP Jihlava - proplacení dovolené za návštěvu lékaře_4.11.2019

Odškodnění za údajné poškození zdraví_25.6.2019

Odpovědnost zaměstnance za škodu_9.5.2019

Skončení prac. poměru při ustní prac.smlouvě_13.12.2017

Pochybné vybírání volna_4.4.2017

Různá výměra dovolené u jednoho zaměstnavatele_16.3.2017

Vysvětlivka k pracovní smlouvě_14.2.2017

Zkušební doba po skončení prac.smlouvy na dobu určitou_doplnění z 12.2.2017

Zkušební doba po skončení prac.smlouvy na dobu určitou původní_12.2.2017

Vrácení prac. oděvů při skončení prac. poměru_6.2.2017

Pochybnosti zda podepsat uznání dluhu_30.1.2017

Krácení dovolené_31.10.2016

Nároky při zjištěné nemoci z povolání_4.10.2016

Nařízení čerpání dovolené zaměstnavatelem_30.9.2016

Výpověď zaměstnavatelem ve zkušební době při prac. neschopnosti_26.9.2016

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami_26.9.2016

Vysvětlení správnosti testové odpovědi lektora_27.6.2016

1)Závěť s podmínkou, 2)zaplacení dluhu za dlužníka3)3RD aHPP, 4)promlčení_6.6.2016

DPP a pracovní úraz_23.5.2016

Nevyplacená nemocenská jako důvod k okamžitému zrušení PP_22.4.2016

Spor o výpověď ze strany zaměstnavatele_18.4.2016

Odstupné v případě konkurzu zaměstnavatele_30.3.2016

Nesprávný postup zaměstnavatele při nemoci zaměstnance_29.3.2016

Údajně neoprávněný postup zaměstnavatele ve věci stížnosti_9.3.2016

Náhrada za pracovní úraz při smlouvě na dobu určitou_22.2.2016

Příplatek za ztížené pracovní prostředí_2.2.2015

Údajné neoznámení nástupu na rodičovskou dovolenou zaměstnavateli_27.1.2016

Náhrada mzdy při volnu na svatbu_17.12.2015

Použití soukr. mot. vozidla pro zaměstnavatele bez jeho souhlasu_19.11.2015

Prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou_13.10.2015

1)Postup při odvolání částečné nezaměstnanosti 2)odpovědnost zaměstnavatele_za_škodu_20.8.2015

Dlužná mzda od zaměstnavatele_8.7.2015

1)doba výplaty náhrady za ztrátu výdělku 2)exekuce na jednatele s.r.o. 3)nezaplacená faktura_10.4.2015

Dosažaní důchodového věku a pokračování v prac. poměru podle původníprac. smlouvy_26.1.2015

Je psychické zhoucení pracovním úrazem_8.1.2015

Pracovní smlouva na dobu určitou_10.12.2014

Pracovněprávní problémy_20.8.2014

Náhrada za ztrátu svěřených předmětů_14.8.2014

otěhotnění v běhu výpovědní lhůty

Dohoda o společné hmotné odpovědnosti - 14.8.2013

DPP - 14.8.2013

Doplatek do minimální mzdy - 30.7.2013

Zaučení na jinou práci ve 3 směnném provoze pro matky nezletilých dětí do 15 let - 30.7.2013

Odstupné vs. okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacenou mzdu - 30.7.2013

Bydlení

OP Nové Město na Moravě (Portimo) - Nájemní smlouva_15.7. Bydlení, Úhrada služeb - bez příloh, z důvodu max velikosti souboru

OP Kolín (MELA, o.p.s.) - forma sepsání žaloby_3.6.2021

OP Jihlava - nájemné za garáž _Bydlení na základě nájemní smlouvy, Nájemné_27.2.21

Zaplísnění bytu v osobním vlastnictví_11.2.2019

Škoda na movitých věcech údajně způsobená SVJ_18.12.2018

Členství v bytovém družstvu vs nájem bytu_23.1.2018

Nesouhlas s vyúčtováním služeb_4.12.2017

Vyúčtování služeb po roce od skončení nájemní smlouvy_18.10.2017

Jednání o návrhu člena SVJ_26.4.2017

Rozpory mezi vlastníkem jednotky a SVJ_13.3.2017

Opravy balkonů v os.vl. za peníze společenství_8.2.2017

Vyklizení bytu po rozchodu s partnerem_21.10.2016

Kdo je plátcem služby číštění komínů při nájemní smlouvě_26.9.2016

Problematika přiděleného sklepa_11.8.2016

Problematika SVJ_17.6.2016

Problémy s příspěvky do fondu oprav_20.4.2016

Délka výpovědní doby z nájmu bytu na dobu určitou_doplnění_9.3.2016

Délka výpovědní doby z nájmu bytu na dobu určitou_3.3.2016

Výživné rozvedeného manžela_18.2.2016

Odpovědnost za vnesené věci_11.2.2016

Změny stanov SVJ_18.12.2015

Porušení nájemní smlouvy_20.11.2015

Neplacení nájemného_10.9.2015

1)odvolání v přestupkové řízení,2)vymáhání dluhu z nájemného_23.7.2015

Vyúčtování služeb_23.7.2014

Skončení nájmu při absencií předávacího protokolu o stavu_9.6.2014

Obrana proti jednostrannému zvýšení nájemného - 14.8.2013

Pochybnosti o hospodaření SVJ - 30.7.2013

Pochybnosti o hospodaření SVJ - doplňující dotaz

Možnost splacení podílu na úvěru v hotovosti - 30.7.2013

Vyrovnání investic do cizího bytu - 30.7.2013

Dobrovolné placení hypotéky - 14.9.2012

Podnikání v pronajatém bytě - 14.9.2012

Trvalé bydliště vs. právo bydlet - 22.5.2012

Podezření na manipulaci s nájemní smlouvou - 30.3.2012

Povinnost opravy sporáku v nájemním bytě

Rozpočítání společné energie v obecním domě

Možnost splacení podílu na úvěru v hotovosti

Ukončení nájmu bytu

Neshody mezi matkou a dcerou při společném bydlení

Občanské soudní řízení

OP Most - oddlužení_23.6.2021

OP Most - obrana proti rozhodnutí exekutora_7.5.2021

OP Polička - zastavení exekuce_27.4.2021

Vymáhání věřitelem údajně odpuštěné pohledávky_1.4.2019

Exekuce a věcné břemeno_27.11.2018

Exekuce pro dluhy manžela_7.11.2018

Žádost o nápravu údajné křivdy_27.3.2018

1)soudní poplatky,2)pořadí ex.splátek 3) společný nájem bytu manželi_19.3.2018

Oprava sepisu ins. návrhu akreditovanou osobou_15.1.2018

1)uzavření smlouvy na dálku,2)úmysl vypořádat SJM soudně_21.11.2017

Exekuce v sociální službě chráněného bydlení_11.10.2017

1)exekuce na plat ze zahraničí, 2)insolvenční řízení_21.9.2017

Oddlužení dle 170 písm. d ins. zákona_16.8.2017

Vedení exekuce proti údajnému nedlužníkovi_21.7.2017

Přikázání pohledávky_29.11.2016

Údajně vadné dědické řízení_15.11.2016

Exekuce na výživné nezl. dítěte_19.8.2016

Odvolání do rozsudku_18.3.2016

Náklady řízení při popření otcovství matkou_20.11.2015

Změna opatrovníka a závěť_7.9.2015

1)Odstoupení od kupní smlouvy, 2)oddlužení manželů_27.8.2015

Spor mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby_15.6.2015

Důsledky nepřihlášení pohledávky ve lhůtě_15.6.2015

Vrácení_daru a ručitelství_20.5.2015

Možnost uchránit peníze před exekutorem_6.3.2015

Zabavení telefonu exekutotem_19.2.2015

Omezení svéprávnosti popř. internace zletilého v léčebně bez jeho souhlasu_4.2.2015

Exekuce auta inv. dítěte, na které je sociální příspěvek_2.2.2015

Posílání výplaty povinného na cizí účet_19.3.2014

Proces zbavení způsobilosti k právním úkonům - 14.8.2013

Nespokojenost občana s činností soudu - 30.7.2013

Jednání nesvéprávného, když nedůvěřuje opatrovníkovi - 30.7.2013

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného - 30.7.2013

Zda exekutor může na SJM - 30.7.2013

Zda lze aplikovat §286 osř na odstupné - 30.11.2012

Námitka podjatosti exekutora - 14.9.2012

Nárok na úroky z prodlení, obnova řízení - 14.9.2012

Nespokojenost občana s činností soudu - 14.9.2012

Postup projednávání věci před soudem v civiním řízení

 Proces u platevního rozkazu

Excekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného

 Nevyplacení honoráře

Prominutí zmeškané lhůty pro odvolání