Možnosti řešení předlužení klienta

Občanská poradna Ostrava- SPOLEČNĚ JEKTEHANE

Výchozí situace

Klientka, paní Vlasta, se do poradny dostavila chvíli po tom, co si po dlouhé době nalezla zaměstnání. Paní Vlasta před pár lety žila s druhem, a protože chtěli rekonstruovat byt, vzala si paní Vlasta úvěry u bank v celkové výši 230 000 Kč. Po nějaké době se druh paní Vlasty od ní odstěhoval k jiné ženě a ona tak zůstala úplně sama na splácení všech závazků. Ze všech těžkostí se psychicky zhroutila a skončila v péči lékařů psychiatrické nemocnice. Po nějaké době byla z nemocnice propuštěna, našla si nové bydlení a po nějaké době i práci. Nicméně za tuto dobu, která trvala více než tři roky, se z její původní dlužné částky stalo v exekucích to, že nyní již paní Vlasta dluží cca 680 000 Kč. Celkový dluh se ji tak v podstatě ztrojnásobil. Paní Vlasta by chtěla dát svůj život do pořádku, chtěla by vyřešit své předlužení a žít bez obav z návštěv exekutorů. Paní Vlasta požádala poradnu o pomoc s hledáním vhodného řešení.

Zakázka

Klientka se chtěla informovat o možnostech řešení svého předlužení.

Možnosti řešení

Podání návrhu na povolení oddlužení.

Průběh spolupráce

Paní Vlastě byl v poradně vysvětlen insolvenční zákon v oblasti oddlužení fyzických osob. Byla seznámena s tím, co vše musí k návrhu doložit, jaké jsou podmínky oddlužení a co vše ji v tomto režimu bude čekat. Paní Vlasta se rozhodla udělat vše, co po ní zákon požaduje, aby dostala možnost soudního oddlužení. 

Na konzultace chodila připravená a doložila všechny potřebné povinné přílohy ke svému návrhu. Poradkyně ji po celou dobu motivovala a oceňovala její aktivitu při práci na její zakázce. Po několika konzultacích byl návrh paní Vlasty hotov a podal se ke Krajskému soudu v Ostravě. Nyní společně s paní Vlastou čekáme na jeho povolení.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Prognóza v tomto případě je téměř jistá, že návrh bude povolen, neboť klientka jednoznačně splňuje všechny podmínky insolvenčního zákona. Zpětná vazba byla pozitivní, klientka poděkovala za pomoc poradny.

Kazuistika vypracována: prosinec 2018