Doporučení při sjednávání úvěru

Pokud si chcete sjednat úvěr, doporučuje se zjistit si dopředu informace a zpětné vazby o poskytovateli úvěru. Toto platí o to více, když se jedná o nebankovního poskytovatele. V případě, že banka či jiná instituce opakovaně odmítne klientovi poskytnout úvěr či půjčku, je dobré se nad touto skutečností zamyslet. Na půjčku totiž neexistuje automatický nárok Vždy je také potřeba vzít v úvahu, zda je opravdu daný úvěr nutný či se bez něj klient může obejít.

Zásadně se nedoporučuje reagovat na jakékoliv nabídky, ve kterých figurují směnky či šeky. Není ani vhodné využívat nabídky poskytovatelů, jenž vyžadují, aby klienti telefonovali a vyřizovali úvěr přes předražené telefonní číslo. uvedené jednání je v přímém rozporu se zákonem o spotřebitelském úvěru a bylo by jednoznačným dokladem neserióznosti daného subjektu.

Klient by si měl dbát na to, aby obdržel vždy veškeré podklady a informace, které souvisí s vyřízením, čerpáním a umořováním úvěru a bylo mu odpovězeno na všechny dotazy a nejasnosti. Poskytovatel půjčky by měl celé fungování půjčky vysvětlit, a to včetně způsobů, jakým by klient měl komunikovat své požadavky či jiné záležitosti související s úvěrem.

Spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru může rozhodovat také finanční arbitr na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Tím není vyloučena pravomoc soudů rozhodovat tyto spory ani možnost sjednání rozhodčí smlouvy k řešení sporů ze spotřebitelského úvěru. Musejí se však dodržet zvláštní požadavky, které stanoví zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, pro sjednávání rozhodčích smluv pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv.

17.8.2021

Zdroj: materiál zpracovaný Asociací občanských poraden