Opětovné oddlužení

Občanská poradna Most, Diakonie Českobratrské církve evangelické

Výchozí situace

V lednu 2011 si klientka podala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na povolení oddlužení, který jí byl v dubnu 2011  schválen plněním splátkového kalendáře. Celková výše přihlášených pohledávek činila cca 300.790,- Kč. Zpočátku klientka oddlužení plnila - ze mzdy jí byly prováděny pravidelné srážky. Posléze však byla propuštěna ze zaměstnání a v květnu 2015 se odstěhovala do Anglie. Svým věřitelům tak klientka uhradila pouze 26%, ačkoliv mělo být uhrazeno minimálně 30% přihlášených pohledávek. S ohledem na klientčinu majetkovou situaci se sice soud usnesl na splnění oddlužení, nicméně od zbytku neuhrazených pohledávek klientka osvobozena nebyla. Klientka totiž neplnila povinnosti vyplývající z oddlužení, nedokládala pravidelně potvrzení o příjmech, a se soudem řádně nespolupracovala. Do dluhů se klientka dostala kvůli důvěřivosti vůči lidem. Před lety chtěla pomoci svému příteli kvůli kterému si brala půjčky. Peníze přítel klientce nevracel, a protože klientka půjčky nezvládala sama splácet, došlo až na jejich exekuční vymáhání.

V březnu 2020 se klientka vrátila z Anglie. Klientka je svobodná, matka samoživitelka. V Anglii porodila jednu nezletilou dceru. Po dohodě s otcem, který zůstal v Anglii, bude dceru vychovávat klientka a otec jí bude přispívat na výživu dcery. Klientce byl přiznán rodičovský příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Jelikož je to její jediný příjem, prozatím bydlí klientka u rodičů, kteří jí vypomáhají finančně, a také s výchovou dcery.

O několik dní později si klientka založila bankovní účet, který jí byl posléze zablokován. Zjistila, že jsou proti ní stále vedeny čtyři exekuce s celkovou dlužnou částkou cca 200.000,- Kč. Jelikož nebyla schopna dluhy doplatit najednou, rozhodla se situaci řešit stejným způsobem jako před lety tj. opětovným oddlužením.

Popis problému – zakázka

Klientka se poradců dotazuje, jak by měla v nastalé situaci dále postupovat.

Průběh spolupráce

V říjnu 2020 poradci klientce pomohli zpracovat návrh na povolení oddlužení. Protože byl klientčiným příjmem pouze rodičovský příspěvek, ze kterého nešlo provádět zákonné srážky, se svojí matkou klientka uzavřela smlouvu o důchodu na částku 2.500,- Kč. Po skončení rodičovské dovolené by si klientka chtěla najít zaměstnání, aby mohla věřitelům zasílat více peněz a splnila zákonné podmínky svého nového oddlužení.

Dne 13.10.2020 bylo oddlužení soudem klientce povoleno a klientce byl ustanoven insolvenční správce. Dosud se do insolvenčního řízení přihlásilo pět věřitelů s celkovou dlužnou částkou cca 60.000,- Kč. Na www.justice.cz (insolvenční rejstřík) prozatím není žádná zpráva o soupisu majetkové podstaty ani zpráva o přezkumu.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Klientka poděkovala poradci za pomoc a ochotu při řešení jejího problému. Bylo dosaženo potřebného efektu. S klientkou bylo domluveno, že v případě dalších problémů má možnost se opět obrátit na občanskou poradnu. 

Kazuistika vypracována: březen 2021