Křížovka na téma dluhy 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Seznam otázek

 • 1. Snížení kupní síly peněz

 • 2. Časový úsek, pro který je úroková sazba neměnná

 • 3. Parametr, který udává, jak je klient schopný splácet svůj dluh vůči bance

 • 4. Finanční produkt, kterým lze financovat pořízení movité věci- klient se stane majitelem až po splacení předmětu

 • 5. Částka zaplacená ihned při koupi zboží na splátky

 • 6. Osoba, která se zaváže splácet závazek dlužníka, pokud není dlužník schopen splácet sám

 • 7. Doplněk k běžnému účtu, který klientovi umožňuje čerpat peníze z běžného účtu i v případě, že nemá na účtu dostatečnou hotovost

 • 8. Osoba, která se smluvně zaváže věřiteli závazek uhradit

 • 9. Obchodovatelný cenný papír, který držiteli garantuje pravidelný výnos a jeho následný zpětný odkup

 • 10. Typ karty spojený s formou revolvingového úvěru, touto kartou může klient čerpat finanční prostředky banky až do výše sjednaného limitu

 • 11. Půjčka peněz s nepřiměřeně vysokými úroky než je obvyklé

 • 12. Nepřemístitelný pozemek nebo stavba

 • 13. Sloučení více závazků jednou půjčkou, zpravidla za výhodnějších podmínek

 • 14. Stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech po přesně dané období, která v sobě zahrnuje splátku jistiny i úroků

 • 15. Cenný papír, ve kterém se dlužník se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku

 • 16. Odměna za půjčení peněz, jehož výše je součástí smlouvy o úvěru

 • 17. Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu

 • 18. Úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti