Pomoc zadluženému klientovi bez domova s vyřízením dávek v hmotné nouzi a ostatních záležitostí týkající se bydlení a doručování písemností

Občanská poradna Společnou cestou

Výchozí situace

Do občanské poradny dorazil klient, který sděluje, že byl posledních cca 8 let bez domova. Nyní se rozhodl, že si dá všechny záležitosti do pořádku, vyřídí si dávky, sežene bydlení a zaměstnání. Žije v Praze, trvalý pobyt má v R. Má nový občanský průkaz. Klient má vícero dluhů, nyní ale nemá žádný příjem, ze kterého by je hradil. Přespává u známých v Praze, podle jeho slov je to pouze na omezenou dobu a klient tedy shání ubytovnu, kam by mohl jít. Trvalý pobyt si v Praze nemá kde obstarat, aby nezpůsobil problémy svým známým, u kterých přespává. Práci nemá, dávky nepobírá. Podporuje ho rodina a částečně své náklady platí z nahodilých „brigád“. Klient se chce zaregistrovat na úřadu práce.

Zakázka

Klient žádá o pomoc při vyřízení dávek, prosí o kontakty na ubytovny v Praze. Dále žádá o radu, jak si zařídit vydání kartičky zdravotního pojištění a velice se obává, že to nebude možné, protože má dluh na zdravotním pojištění. Klient potřebuje vědět, zda se může registrovat na úřadu práce v Praze nebo musí navštívit „svou“ pobočku podle místa trvalého pobytu – cestovat do R. je pro něj drahé.

Průběh spolupráce

Poradkyně ocenila klienta za jeho přístup a za to, že na sobě začal pracovat. Ohledně úřadu práce poradkyně dohledává, že místní příslušnost se řídí trvalým pobytem. Ve věci zdravotní pojišťovny klienta poradkyně opakovaně ujišťuje, že pojištěn je a o kartičku si lze zažádat a bude vydána. Dluhy na zdravotním pojištění neznamenají zánik pojištění klienta ani nemohou mít za následek, že klient nebude např. ošetřen u lékaře. Poradkyně se doptává klienta na to, která je jeho zdravotní pojišťovna a vyhledává kontakt, kde si lze o vydání nové kartičky – tedy průkazu pojištěnce – zažádat. Klient dostává základní informace o systému pomoci v hmotné nouzi. Nechce se ale této problematice věnovat více, za své první cíle si volí evidenci na úřadu práce a kartičku zdravotní pojišťovny. Nakonec konzultace ještě dostává od poradkyně kontakty na pražské ubytovny a azylové domy pro muže.

Zároveň se poradkyně s klientem věnuje dlouze otázce doručování a doručovací adresy. Zde se tedy nabízí několik možností:

  • dosílka od České pošty, což je pro klienta velice drahá možnost
  • zřízení P.O.Boxu – tuto variantu klient preferuje, protože s ní má z dřívější doby zkušenost. Ovšem lze to pouze u „jeho“ pošty dle trvalého pobytu, tedy musel by jednou týdně do R. jet P.O.Box vybrat.
  • zřízení si doručovací adresy – lze zadat do evidence obyvatel, může jít v podstatě o jakoukoliv adresu. Tuto možnost klient využít nechce. Důvodem je obava, že způsobí problémy osobě, která si u sebe nechá jeho doručovací adresu zřídit.
  • Zřízení datové schránky – nemá finance na stálé připojení k internetu.

Za tři týdny klient navštívil poradnu znovu. Tentokrát ho doprovázela sestra, která se zpočátku do konzultace příliš nezapojovala, ale postupně rostl její zájem a klienta motivovala k dalším akcím. Klient je úspěšně registrován na úřadu práce, má svou novou kartičku zdravotní pojišťovny (průkaz pojištěnce) a na poště v R. si zřídil P.O.Box. Vzhledem k nedostatku financí stále nemá kde bydlet. Tentokrát se klient chce věnovat dávkám – poradkyně s ním tedy probírá systém pomoci v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí a výhledově také doplatek na bydlení (na uhrazení např. ubytovny). Poradkyně tedy klientovi tiskne příslušné formuláře a s klientem je pročítá a vysvětluje.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Klient se zdá být velice motivovaný ke změně, výhled je tedy příznivý. Klient postupuje systematicky podle doporučení občanské poradny. Od poslední konzultace se klient na občanskou poradnu neobrátil.

Poradci shledávají jako problematické doručování státními orgány na adresu trvalého pobytu doplněné placenými službami České pošty – jde pro osobu bez příjmů o nákladnou variantu (placení služby, pravidelné dojíždění do místa pošty).

Kazuistika vypracována: březen 2021