Křížovka na téma dluhy 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Seznam otázek

  • 1. Soudní řízení, při kterém je majetek dlužníka zpeněžen a výnos je rozdělen mezi věřitele

  • 2. Osoba, která je dle smlouvy povinna věřiteli splatit dluh společně a nerozdílně s dlužníkem

  • 3. Právo věřitele na plnění dlužníka

  • 4. Změna obsahu právního závazku spočívající v tom, že některý z účastníků právního vztahu (dlužník či věřitel) nesplní řádně a včas svoji povinnost

  • 5. Soudně vynucené splacení dluhů- krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr

  • 6. Veřejný prodej, při němž se věc nabízí většímu počtu osob a získá ji ten, kdo nabídne nejvyšší částku

  • 7. Osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka

  • 8. Základní částka, která byla půjčena, její součástí nejsou úroky a poplatky

  • 9. Karta vázaná k běžnému bankovnímu účtu, jejímž prostřednictvím můžeme používat své vlastní peníze až do výše zůstatku tohoto účtu