Roční procentní sazba nákladů

Roční procentní sazba nákladů, zkráceně RPSN, je povinným údajem smlouvy o spotřebitelském úvěru. RPSN udává celkové náklady spotřebitelského úvěru, které přepočítává na hodnotu vyjádřenou procentem za rok z celkové výše úvěru. Tento údaj tedy pomáhá spotřebiteli lépe vyhodnotit ne/výhodnost  pro různé nabídky úvěrů a posouzení jejich skutečné ceny.

Při uzavírání smlouvy o úvěru je velmi těžké porovnat nabídky pouze podle úrokové sazby. Posouzením navrhovaného či sjednaného úroku zjistíme pouze cenu půjčovaných peněz, nikoliv kolik zaplatíme za celý úvěr. Naproti tomu RPSN zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem – např. poplatky za uzavření smlouvy, za správu či vedení úvěrového účtu, za převody peněžních prostředků nebo za sjednané pojištění schopnosti splácet.

K výpočtu RPSN lze používat webové kalkulátory např. kalkulátor Finančního arbitra).

20.7.2021

Zdroj: materiál zpracovaný Asociací občanských poraden